این پسر می‌گوید: من چیزی راجع به آزمایش DNA نمی‌دانستم اما مادرم آن را برای من توضیح داد و من هم آن را انجام دادم...

پسری که گمان می‌کرد در سن 13 سالگی پدر شده است با آزمایش DNA دریافت که پدر این بچه نیست!!
این پسر با چهره بچگانه با قدی 122 سانتی متری، بخاطر صحبت‌هایی که مادرش انجام داد تصمیم به انجام آزمایش گرفت.

این اقدامات هنگامی شدت گرفت که 6 نوجوان دیگر هم مدعی شدند که با شانتل (دختر 15 ساله صاحب فرزند) رابطه برقرار کرده‌اند.

این پسر می‌گوید: من چیزی راجع به آزمایش DNA نمی‌دانستم اما مادرم آن را برای من توضیح داد و من هم آن را انجام دادم.
مادر این پسر می‌افزاید: پسرم باور نمی‌کرد که دوستش به او خیانت کرده باشد و با پسران دیگر نیز رابطه داشته است.

الفی بخاطر این اتفاقات بسیار ناراحت شده و باور این جریان برایش سخت است.

هنوز علت دقیقی که باعث شده خانواده دختر، الفی را پدر این بچه بنامند مشخص نیست اما این امکان وجود دارد که آنها برای استفاده از حمایت‌های دولتی که از والدین کم سن انجام می‌شود، اقدام به این کار کرده‌اند.
 

تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی سیمرغ/محمدنخستین
www.seemorgh.com/Entertainment
اختصاصی سیمرغ