راننده نابینای اهل آفریقای جنوبی توانست با رانندگی با سرعت ۲۶۹ كیلومتر در ساعت نام خود را به عنوان سریعترین راننده نابینا جهان به ثبت برساند .
 
راننده نابینای اهل آفریقای جنوبی توانست با رانندگی با سرعت ۲۶۹ كیلومتر در ساعت نام خود را به عنوان سریعترین راننده نابینا جهان به ثبت برساند این مرد ۳۳ ساله كه از بدو تولد نابینا بوده است توانست تا با این اقدام، نام خود را در كتاب ركورد جهانی به ثبت برساند.
گفتنی است ركورد پیشین این عملیات در اختیار یك مدیر نابینای بانكی در انگلیسی است كه توانسته بود ركورد ۲۳۳ كیلومتر رانندگی در ساعت را به ثبت برساند.
 
 گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/Entertainment
منبع: sootak.ir
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش