این پسر بلندترین شست دنیا را دارد!! عکس
یک دانشجوی 20 ساله اهل منطقه وستپورت در ایالت ماساچوست آمریکا صاحب بلندترین انگشت شست در جهان است

پسری که صاحب بلندترین انگشت شست است

جاکوب پینا دانشجوی دانشگاه راجر ویلیامز در بریستول است که نخستین بار در سال اول دبیرستان متوجه بزرگی بیش از حد انگشت شست خود شد.

انگشت او 12 سانتیمتر است اما خودش می گوید کمی اغراق شده و انگشتم 11.5 سانتیمتر است.

جاکوب می گوید در حالی که انگشت شست راستش عجیب و غیرطبیعی است اما شست چپش طبیعی تر به نظر می رسد.

این دانشجو همواره برای پیدا کردن دستکش با مشکل مواجه می شود اما بلندی انگشت شست او را به یک بازیکن خوب در ایکس باکس و بازی های کامپیوتری بدل کرده است.


اندازه انگشت پسر جوان

اندازه انگشت پسر جوانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: fararu.com