طناب بازی کودکان با یک مار !! عکس
 یک مار نگون بخت پس از مرگ تبدیل به وسیله‌ای برای بازی کودکان شد

مار نگون بختی که وسیله بازی کودکان شد

مشاهده این ویدئو در نگاه اول نشان می‌دهد که کودکان ویتنامی مشغول طناب بازی هستند و با خوشحالی و شعف طناب را در دستان خود می‌چرخانند و به نوبت از روی آن می‌پرند.

اما حقیقت بسیار تکان دهنده است و نشان می‌دهد این کودکان از شجاعت زیادی برخوردارند. وسیله‌ای که آن‌ها با آن مشغول بازی و سرگرمی هستند، طناب نیست بلکه مار مرده‌ای است که لاشه‎اش به دست این کودکان افتاده است.


بازی با مار مرده

بازی با مار مردهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: yjc.ir