نسخه ورزشی برای درد
ورزش منظم سبب افزایش تحمل درد می گردد البته الزاما کسانی که تحمل درد بیشتری دارند به معنی کاهش آستانه تحریک عصبی نیست و مطالعات نشان داده است که بسیاری از افراد ورزشکار گرچه دارای آستانه بالاتری برای تحریک عصبی و درد دارند ولی در نهایت بدلیل ورزش تحمل بهتری نسبت به درد خواهند داشت.

حوه تاثیر فعالیت های ورزشی بر درد های مزمن

همواره تاثیر چشمگیر ورزش به عنوان درمان و توانبخشی دردهای مزمن و حاد در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است.درواقع نحوه تاثیر فعالیت های ورزشی بر درد های مزمن را می توان به دلایل ذیل نسبت داد:


1. کاهش سطح آستانه درد

تحقیقات نشان داده است افرادی که به طور منظم ورزش می کنند نسبت به دیگران، آستانه  درد پایین تری دارند. در واقع تحریک عصبی بیشتری در افراد ورزشکار در مقایسه با افراد غیر ورزشکار لازم است تا منجر به درد گردد.


2. افزایش تحمل درد

ورزش منظم سبب افزایش تحمل درد می گردد البته الزاما کسانی که تحمل درد بیشتری دارند به معنی کاهش آستانه تحریک عصبی نیست و مطالعات نشان داده است که بسیاری از افراد ورزشکار گرچه دارای آستانه بالاتری برای تحریک عصبی و درد دارند ولی در نهایت بدلیل ورزش تحمل بهتری نسبت به درد خواهند داشت.


3. افزایش هورمون های آرامش دهنده

برای مثال تاثیر 45 دقیقه دویدن  با سرعت بالا معادل حدود 10 mg  مورفین داخل وریدی می باشد.


4. کاهش تمرکز بر درد

در طول فعالیت ورزشی تمرکز ورزشکار بر روی درد کاهش می یابد. " برای مثال سربازی که در حال فرار است و از زخمی شدن خود اطلاعی ندارد."


5. انتظار قبل از ورزش

فرد قبل از ورزش در ذهن خود انتظار کاهش درد را پس از پایان فعالیت تصور می کند در نتیجه تاثیر ورزش می تواند در ضمیر ناخودآگاه فرد منجر به پاسخگویی بهتر ورزش به درد شود.


6. تاثیر کاهنده بر استرس، افسردگی، اضطراب

در اغلب موارد کسانی که دارای درد های مزمن هستند از مشکلات روحی و روانی همچون استرس، افسردگی یا اضطراب نیز رنج می برند. ورزش منظم با تاثیر خوبی که بر این مشکلات دارد به نوبه خود سبب بهبود روحیه فرد و در نهایت تحمل بهتر و یا کاهش درد می گردد.


7. بهبود خواب

ورزش منظم سبب هماهنگی بهتر هورمون های داخلی بدن و ایجاد آرامش و خواب بهتر می گردد که در نتیجه سبب کاهش درد می گردد.


نسخه ورزشی درد

- مدت زمان : اثر بخشی ورزش به عنوان ضد درد با مدت زمان حداقل 10 دقیقه آغاز می گردد، و اگر انتظار بیشتری از این تاثیر گذاری به عنوان کاهش آستانه درد داشته باشید حداقل زمان ورزش را 50 دقیقه پیشنهاد می نماییم.

- نوع ورزش : ورزش های آئروبیک یا هوازی به روش های متفاوت از جمله پیاده روی تند، دویدن، دوچرخه سواری، شنا یا هر فعالیتی که در طی آن تعداد ضربان قلب بالا رفته و مصرف اکسیژن افزایش یابد.


- شدت ورزش : همانطوری که در مقالات قبلی ذکر گردید ورزشی موثر خواهد بود که حداقل در طی انجام آن میزان ضربان قلب 80-60 درصد بیشتر از ضربان عادی فرد باشد.
درپایان لازم به ذکر است که فعالیت ورزشی باید به طور منظم حداقل 3-2 نوبت در هفته انجام پذیرد. مطالعات نشان داده است اگر ورزش به طور منظم و حداقل به مدت 12 هفته باشد تاثیر بسیار خوبی بر کاهش درد خواهد داشت:

کاربران گرامی که از دردهای مختلف در بدن رنج می برند برای اطمینان بهتر است قبل از شروع به هرگونه فعالیت ورزشی با پزشک یا فیزیوتراپ خود جهت انتخاب بهترین روش مشورت نمایند.

دکتر سمیرا سرخوشتهیه و تدوین: گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ