ما در این مقاله 11 عدد از موثرترین ورزش ها را برای کمک به شما در از بین بردن سلولیت کنار هم گرد آورده ایم که به راحتی می توانید در خانه انجام دهید

11 ورزش موثر برای از بین بردن سلولیت

80 تا 90 درصد زنان در بخشی از زندگی خود دچار سلولیت می شوند. با این که سلولیت بیماری محسوب نمیش ود ولی به دلیل ظاهر ناخوشایندی که ایجاد می کند اغلب زنان به دنبال از بین بردن آن هستند. خوشبختانه ورزش منظم می تواند به تقویت عضلات و بهبود گردش خون و کم شدن سلولیت به شما کمک  کند.

ما در این مقاله 11 عدد از موثرترین ورزش ها را برای کمک به شما در از بین بردن سلولیت کنار هم گرد آورده ایم که به راحتی می توانید در خانه انجام دهید.

بیشتر بدانید : از بین بردن سلولیت برای همیشه با 6 حرکت ورزشی


11 . بالا بردن پا و حرکت پروانه Butterfly leg raises

 بالا بردن پا و پروانه

عضلات شکم و پا را منقبض کنید.

بازوها کنار بدن روی زمین باشند.

به پشت روی زمین دراز بکشید و پاها را به سمت سقف بالا ببرید کف پا را به سمت هم آورده و همزمان زانوها را هم کنید. هر هر حالت 4 تا 5 ثانیه مکث کنید.

تکرار : 15 تا 20 بار

این ورزش روی وسط پا، بخش داخلی ران، باسن و شکم کار می کند. انعطاف پذیری شما را بهبود داده و به از بین بردن چربی پا و باسن کمک می کند.


10 . جمع کردن زانو در شکم Knees-to-chest hugs

جمع کردن زانو در شکم

روی زمیندراز بکشید.

پاها را بالا آورده، زانوها را به سمت سینه خم کنید.

از زیر زانو پاهایتان را با دست بگیرید و به سمت سنیه کمی بکشید و به مدت 4 تا 5 ثانیه مکث کنیدو به حالت اول باز گردید.

تکرار 10 – 15 بار

این ورزش باعث کشش و تقویت عضلات باسن و کف لگن می شود.


9 . حرکت پل تک پا Single-leg bridge

حرکت پل

به پشت دراز بکشید زانوها را خم کرده به اندازه عرض باسن از هم جدا بگذارید. کف پا روی زمین باشد و بازوها کنار بدن.

پای چپ را دراز کنید.

همزمان باسن را مانند حرکت پل با فشار پای راست که خمیده است بالا بیاورید. 20 تا 30 ثانیه در همین حالت بمانید و سپس به آرامی باسن را روی زمین بگذارید.

تکرار : 8 تا 12 بار

حرکت پل با یک پا باعث تقویت عضلات ران و باسن شده و به پایین تنه فرم می دهد.


8 . نشتن با دیوار Wall sit

نشستن با دیوار

به دیوار تکیه دهید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و به اندازه دو قدم از دیوار دور کنید.

زانوها را 90 درجه خم  کرده و همزمان پشتتان را روی دیوار به سمت پایی سر بدهید. 30 تا 60 ثانیه به همین حالت بمانید و سپس پاها را صاف کنید.

تکرار : 10 بار

این حرکت به چربی سوزی و تناسب اندام و کاهش ظاهر سلولیت های ران و باسن کمک میک ند.


7 . لانژ از پهلو Side lunges

لانژ از پهلو

بایستید، پاها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید. انگشتان پا رو به جلو باشد.

قدمی بزگ به سمت راست بردارید و به آرامی وزن بدن را همزمان با خم کردن زانو به سمت راست منتقل کنید تا زمانی که زاویه زانو 90 درجه شود. پای چپ را صاف نگه دارید. به حالت اول باز گردید.

تکرار : 8 تا 12 بار

لانژ از پهلو عضلات چهار سر ران، باسن و داخل ران و بیرون ران را هدف قرار می دهد که به تناسب اندام ایین تنه و بهبود گردش خون کمک می کند.


داگ اسپلیت داون وارد Downward dog split

داگ اسپلیت داون وارد

کف دست و پاها را روی زمین با فاصله عرض شانه از هم بگذارید و باسن به بالا و سمت سقف به طوری که پاها و شکم تقریبا زاویه 90 درجه تشکیل دهند. پای راست را به سمت بالا ببرید به طوری که در راستای بالاتنه قرار بگیرد. بعد از بازدم به حالت اولیه باز گردید.

تکرار 8 تا 10 بار

این حرکت به باز شدن باسن کمک می کند، باعث کشش عضلات ران و شکم می شود.


5 . چرخش یک پا Single-leg circles

چرخش پا

به پشت دراز بکشید و دست ها را کنار بدن قرار دهید.

پای چپ را صاف روی زمین نگه دارید و پای راست را به سمت سقف بالا ببرید.

با پای راستتان یک دایره در فضا رسم کنیم. دوباره در جهت عکس هم به صورت دایره ای پار ا حرکت دهید.

تکرار 5 تا 8 بار

این حرکت باعث تقویت بخخش میانی بدن و عضلات کف لگن می شود. همچنین عضلات چهار سر ران و همسترینگ را تقویت می کند.


4 . حرکت کالم شل Clamshell exercise

کالم شل

به سمت چپ دراز بکشید و زانوها را 45 درجه روی زمین به جلو خم کنید. دست چپ را به بالا خم کرده سرتان را روی کف دست چپ بگذارید و دست راست را جلو روی زمین بگذارید تا تعدلتان حفظ شود. زانوی راست را بالا برده و پایین بیاورید.

تکرار : 20 بار

این حرکت روی باسن، کف لگن و ران ها فشار می آورد و فشار روی کمر را کاهش می دهد.


3 . کیک بک Donkey kicks

کیک بک

چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید و دستها و پاها را به اندازه شانه از هم با فاصله بگذارید.

پای چپ را همانطور که زانو 90 دره خم شده بالا بیاورید تا به موازات زمین قرار بگیرد. 5 ثانیه مکث کنید و به حالت اول باز گردید.

تکرار : 10 بار

این حرکت روی عضلات چهار سر ران و باسن فشار می آورد و باعث خوش فرم شدن پایین تنه می شود.


پلی اسکات Plié squats

پلی اسکات

بایستید پاها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید. انگشتان پا به سمت زاویه 45 درجه قرار بگیرند.

پشتتان صاف و شکم نقبض باشد. زانو ها را هم کنید تا زمانی که ران ها به موازات زمین قرار بگیرند. 4 ثانیه مکث کنید و به حالت اول بازگردید.

تکرار : 10 تا 15 بار

این حرکت یکی از موثرترین حرکات برای کاهش سلولیت است و تقریبا تمام باسن، عضلات همسترینگ و چهار سر ران و داخل ران را هدف قرار می دهد.


لانژ به جلو Forward lunges

لانژ به جلو

بایستید، پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید دستها را کنار بدن قرار بدهید.

با پای راست یک قدم بزرگ به جلو بردارید و همزمان دست چپ را به جلو و دست راست را به عقب ببرید. ران پای راست باید به موازات سطح زمین قرار بگیرد. زاویه هر دو زانو باید 90 درجه باشد. 5 ثانیه مکث کرده به حالت اول بازگردید.

تکرار : 12 تا 15 بار

لانژ پایین تنه را فرم می دهد و عضلات پا را تقویت کرده و سلولیت را کاهش می دهد.

بیشتر بدانید : درمان چاقی موضعی یا سلولیت چیست؟

بیشتر بدانید : سلولیت چیست و روش های درمان سلولیت کدامند؟

بیشتر بدانید : درمان سلولیت با آگاهی از این 15 راز


تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ

 

 
 
 

 
 
X