می گویند "مامایی" زیباترین شغل جهان است...
روز پنجم ماه می میلادی مطابق با 15 اردیبهشت ماه، از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی، " روز جهانی ماما " نام گذاری شده است.

این روز با هدف بزرگداشت ماما و آگاهی دادن درخصوص اهمیت کار مامایی برگزار می گردد.
به دلیل ارزش و جایگاه مهم این حرفه، تا سال 2015 کنفدراسیون جهانی مامایی از شعار "جهـان امــروز بیش ازهر زمانی به ماماها نیاز دارد"  استفاده می کند.

“The World Needs Midwives Now More Than Ever!”

"خوشا به حالتان که اولین عشق، اولین نگاه، اولین نفس، اولین لبخند و اولین اشک مخلوق معصوم خدا، هدیه به شماست..."

گروه سلامت سیمرغ این روز را به ماماهای این مرزوبوم تبریک می گوید.


گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health

 
 

 
X