هفته جهانب تغذیه با شیر مادر
1 تا 7 آگوست مصادف با 10 تا 16 مرداد ماه "هفته جهانی تغذیه با شیر مادر" نامگذاری شده است.
1 تا 7 آگوست مصادف با 10 تا 16 مرداد ماه "هفته جهانی تغذیه با شیر مادر" نامگذاری شده است.

شعار جهانـی امسال BREASTFEEDING SUPPORT: CLOSE TO MOTHERS ، حمایت از تغذیه با شیر مادر: همراه با مادران تعیین شده است.

اهداف "هفته جهانی تغذیه با شیر مادر" سال 2013:


1ـ جلب توجه به اهمیت حمایت اطرافیان برای کمک به مادران جهت آغاز و تداوم تغذیه با شیر مادر.
2ـ آگاه کردن مردم در مورد فواید بسیار موثر مشاوره و تلاش های واحد برای گسترش برنامه های مشاوره ای.
3ـ تشویق حامیان تغذیه با شیر مادر بدون توجه به سوابق تحصیلی آنان ، برای کسب آموزش جهت حمایت از مادران و شیرخواران.
4ـ شناسایی ارتباطات حمایتی در مناطق و محلات مختلف، جهت مراجعه مادران شیرده پس از زایمان برای دریافت کمک و حمایت.
5ـ فراخوان دولت ها و بیمارستان ها برای اجرای فعالانه ده اقدام دوستدار کودک، به ویژه اقدام دهم (حمایت مادران) به منظور افزایش طول مدت و میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر.     

در این راستا، کميته کشوری تغذيه با شيرمادر شعار سال جاری را به شرح زير انتخاب نموده است:

"شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر از ساعت اول تولد " و حمایت مادر؛ کلید تداوم شیردهی و سلامت کودک

منبع: worldbreastfeedingweek.org


تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:
ستایش شیر مادر و 10 توصیه به مادران
این مواد غذایی شیر مادر را افزایش می دهند
اگر به نوزاد خود شیر مادر می دهید، بخوانید
رفتاری که موجب تلخ شدن شیر مادر می‌شود!!
باورهای نادرست درباره شیر مادر