8 اکتبر برابر با 16 مهرماه روز جهانی کودک است.
از آنجایی که وضعیت زندگی، رشد و بالندگی کودکان روشن ترین نشانه ی توان هر جامعه ای محسوب می گردد، هیچ تلاشی ارزشمندتر از بخشیدن فرداهایی روشن به کودکان وجود ندارد، چرا که کودکان شهروندان شریفی هستند که می توانند در ساختن آینده ای بهتر، یارو یاورمان باشند.

8 اکتبر برابر با 16 مهرماه روز جهانی کودک است و در ایران هفته ملی کودک از 15 تا 21 مهر با شعار " زنده باد کودکی، زنده باد زندگی " برگزار می گردد.

روز شمار این هفته ملی عبارتست از:

دوشنبه 15 مهر 92 (كودک، خانواده، مدرسه)، سه شنبه 16 مهر 92 (کودک، بازی)، چهارشنبه 17 مهر 92 (كودک، سلامت، ايمنی)، پنجشنبه 18 مهر 92 (ميراث فرهنگی، كودک، طبيعت)، جمعه 19 مهر 92 (کودک و رسانه)، شنبه 20 مهر 92 (كودک، كتاب و فضای مجازی) و یکشنبه 21 مهر 92 (کودک و نیایش).
 
گروه سلامت سیمرغ روز جهانی و هفته ملی کودک را گرامی می دارد.


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مطالب پیشنهادی:
به بهانه "روز جهانی سالمند"
به بهانه "هفته جهانی ناشنوایان"
10 فرمان برای مراقبت از قلب، به بهانه روز جهانی قلب
به بهانه گرامیداشت "روز پزشک"
به بهانه "روز جهانی پیشگیری از خودکشی"
 
 
 
 

X