این خاصیت گردو را بدانید
متخصصان این اثر را به آنتی اکسیدان ها و اسیدهای چرب امگا 3 موجود در گردو نسبت می دهند.
محققان دانشگاه هاروارد در مطالعات گسترده ای دریافتند که مصرف حداقل ماهانه 220 گرم گردو خطر دیابت نوع دو را 24 درصد کاهش می‌دهد.

برای انجام این مطالعه رژیم غذایی و وضعیت سلامت 138 هزار زن به مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در زنانی که حداقل 220 گرم گردو در رژیم غذایی ماهیانه خود داشتند، خطر چاقی و دیابت نوع دو کمتر از سایرین بود.

متخصصان این اثر را به آنتی اکسیدان ها و  اسیدهای چرب امگا 3 موجود در گردو نسبت می دهند.

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ

مطالب پیشنهادی:
20 غذایی كه دشمن دیابت هستند
پاسخ به سوالات دیابت(1)
پاسخ به سوالات دیابت(2)
اگر باردارید و دیابت دارید، بخوانید!
قهوه ضد دیابت است؟!