قابلیت دسترسی کوتاه مدت به انرژی به شکل افزایش میزان قندخون می تواند فاکتور مهمی در ایجاد انگیزه در افراد مسن برای انجام یک کار با بالاترین توانایی باشد

افزایش قند خون در سالمندان باعث بهبود حافظه می شود

محققان دانشگاه وارویک بریتانیا دریافتند قند موجب بهبود حافظه در افراد مسن می شود و انگیزه بیشتری به آنها برای انجام فعالیت های دشوار می بخشد.

محققان در این مطالعه، به افراد جوان (۱۸ تا ۲۷ سال) و افراد مسن (۶۵ تا ۸۲ سال) نوشیدنی حاوی مقدار کمی گلوکز داده و از آنها خواستند مهارت های گوناگون حافظه را انجام دهند. به سایر شرکت کنندگان دارونما، نوشیدنی حاوی شیرین کننده های مصنوعی، داده شد.

سپس آنها میزان مشارکت افراد را در مهارت های انجام شده، امتیازشان در زمینه حافظه، خلق و خو، و درک شان از تلاش را ارزیابی کردند.

آنها دریافتند افزایش انرژی از طریق نوشیدنی گلوکز در مقایسه با نوشیدنی حاوی شیرینی مصنوعی، هم به افراد جوان و هم به سالمندان برای تلاش بیشتر کمک کرد.

شیرینی

البته در افراد جوان گروه نوشیدنی گلوکز، بهبودی در خلق و خو یا عملکرد حافظه شان مشاهده نشد.

اما در مقایسه با گروه قند مصنوعی، در افراد مسنی که نوشیدنی گلوکز مصرف کردند حافظه به شکل قابل توجهی بهبود یافته و خلق و خو مثبت تری داشتند.

محققان این مطالعه به این نتیجه رسیدند که قابلیت دسترسی کوتاه مدت به انرژی به شکل افزایش میزان قندخون می تواند فاکتور مهمی در ایجاد انگیزه در افراد مسن برای انجام یک کار با بالاترین توانایی باشد.

بیشتر بدانید : چگونه حافظه بهتری داشته باشیم؟

بیشتر بدانید : 9 روش تقویت حافظه سالمندان

بیشتر بدانید : هشت روش موثر در بازسازی حافظهگردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع : mehrnews.com


 
 
 

X