تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با دکمه و پولک!!
تزیین تخم مرغ هفت سین یکی از بهترین و شیرین ترین کارهایی است که برای چیدن یک سفره هفت سین زیبا باید انجام دهید. این بار تخم مرغ سفره هفت سین تان را با دکمه و پولک های رنگی تزیین کنید.

تخم مرغ سفره هفت سین را با دکمه و پولک های براق تزیین کنید

بیشتر بدانید : آموزش تزئین تخم مرغ در مدل های مختلف!!!

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با دکمه - مدل شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با دکمه - مدل شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های رنگی - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های رنگی - مدل شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با دکمه و گونی - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با دکمه و گونی - مدل شماره 3

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با پولک - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با پولک - مدل شماره 4

بیشتر بدانید : تزیین تخم مرغ هفت سین با دستمال های طرح دار!!

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ