کارت تبریک یکی از بهترین ایده ها برای تبریک روز پدر است. به جای خرید کارت تبریک های حاضری می توانید یک کارت تبریک زیبا درست کرده و به همراه هدیه، در روز پدر به پدرتان هدیه دهید. این بار یک کارت تبریک زیبا به شکل پیراهن برای پدرتان درست کنید

آموزش درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

با دنبال کردن مراحل زیر یک کارت تبریک زیبا به شکل پیراهن درست کنید و روز پدر به پدرتان هدیه دهید.

مرحله اول درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله اول درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

 

مرحله دوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله دوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

 

مرحله سوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله سوم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : 10 کار جالب برای روز پدر !

 

مرحله چهارم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله چهارم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

 

مرحله پنجم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله پنجم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

 

مرحله ششم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله ششم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

 

مرحله هفتم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله هفتم درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : روز پدر

 

مرحله آخر درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

مرحله آخر درست کردن کارت تبریک روز پدر به شکل پیراهن

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X