طرح های خاص و منحصر به فرد برند ال كوكو با طراحی خانم فروغ پيشوايی برای روزهای گرم تابستان 96

مدل مانتو تابستانی فروغ پیشوایی، 1396

فروغ پیشوایی فارغ التحصیل رشته تصویرسازی مد در زمینه طراحی لباس و تصویرسازی مد در مزون ماهو مشغول به کار می باشد. کلکسیون مانتوهای تابستانی او را ببینید.

طرح های خاص و منحصر به فرد برند ال كوكو با طراحی خانم فروغ پيشوايی برای روزهای گرم تابستان 96

جهت هماهنگی : 02122429531 - 09105954872

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 1

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 1

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 2

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 2

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 3

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 3

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 4

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 4

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 5

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 5

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 6

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 6

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 7

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 7

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 8

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 8

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 9

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 9

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 10

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 10

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 11

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 11

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 12

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 12

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 13

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 13

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 14

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 14

 

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 15

مدل مانتو برند ال کوکو برای تابستان 1396 - مدل شماره 15

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
X