سوال از مشاور: همسرم وسواس مزمن دارد، نمیدانم چه کار کنم، خواهش می‌کنم مرا راهنمایی کنید.
 
مشاوره: عدم توافق بین من و همسر به دلیل بیماری وسواس

سوال:
همسرم وسواس مزمن دارد، دکتر نمی‌رود، ظاهرا ً مردم متوجه این مشکل او نمی‌شوند ولی حتی بعد از رفتن به میهمانی دوست و اقوام بعد از برگشت تمام زندگی اش را آب می‌کشد، در روابط زناشویی هم مشکل داریم تا کوچکترین ایرادی بگیرم قهرهای طولانی مدت می‌کند، هردوی ما مسن هستیم، عروس و داماد داریم. من به خاطر اینها تحمل می‌کنم ولی دیگر نمی‌توانم، خواهش می‌کنم مرا راهنمایی کنید.
 
پاسخ مشاور:
خانم عزیز متأسفانه وسواس مسأله ای نیست که شما بتوانید آن را حل نمایید یا با تغییر عملکرد خود موجب تغییر در رفتار همسرتان شوید بلکه فقط با راهکارهایی باید او را به سمت درمان هدایت نمایید. مثلا ً این که به او بگویید قدرت تحمل شرایط را ندارید و در صورتیکه به درمان راضی نشود دیگر امکان ادامه ندارید و یا این که حَکمی را جهت راضی کردن او برای درمان از بین اقوام و دوستان انتخاب کنید تا بدون این که فرزندان تان و همسران شان متوجه شوند با وی صحبت کند. در قبال قهرهای طولانی مدتش هم اندکی مقاومت کنید تا بداند این رفتارش نتیجه ای نخواهد داشت. آرزو می‌کنم موفق به هدایت او به درمان شوید.
 
مشاوره شده توسط : خانم مریم سعادت- کارشناس ارشد مشاوره
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی:
ما خیلی زود ازدواج کردیم!!
همسرم به حرفهای من گوش نمی‌دهد !
شوهرم به موفقیتهای من حسادت می‌کند !
وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است!
ده راه براى خراب كردن يك ازدواج به نقل از روانشناسان معروف دنیا!