خیلی از مشاجرات و جروبحث‌‌ها ‌به دلایل نادرستی، اتفاق‌می‌افتند؛ به گونه ای كه طرفین، به آسانی نمی‌توانند خود را كنترل كنند. این دستورالعمل می‌تواند شما را برای جلوگیری از ایجاد این نوع اتفاق‌ها، كمك‌كند.
 

خیلی از مشاجرات و جروبحث‌‌ها ‌به دلایل نادرستی، اتفاق‌می‌افتند؛ به گونه ای كه طرفین، به آسانی نمی‌توانند خود را كنترل كنند.

 این دستورالعمل می‌تواند شما را برای جلوگیری از ایجاد این نوع اتفاق‌ها، كمك‌كند.

برای این كار در آینده، وقتی شما احساس می‌كنید كه یك برخورد جدیدی ممكن است پیش‌بیاید، این سئوال‌ها را دقیقا از خود بپرسید.

 

احساس‌های شما

1- آیا شما بیش از حد احساساتی شده‌اید و واكنش تند نشان می دهید؛ به دلیل اینكه خسته و مضطرب‌هستید؟

2-آیا این خشم باعث‌شد كه احساس كنید درگیر با كسی یا چیز خاصی‌شده‌اید‌ كه نسبت به آن حساسیت‌دارید؟

3-آیا در یك لحظه دچار وضعیت هورمونی خاصی‌شده‌اید كه   احساس‌می‌كنید به طور غیرمعمولی، حساس‌، بی حوصله و زودرنج شده‌‌اید؟

4-آیا شما تحت تاثیر یك بیماری این واكنش را نشان‌می‌دهید؟

 

احساسات همسر‌شما

1-آیا همسر‌شما خیلی‌احساساتی برخورد می‌كند چون خسته و مضطرب‌است؟

2-آیا شما می‌دانید كه این احساس‌ عصببیت ‌همسرتان در موارد دیگری نیز بروز‌می‌كند؟

3-آیا همسر شما در تلاش برای كسب سلامتی در مورد خاصی است یا تحت تاثیر تغییرات هورمونی است؟

 

وجدان شما

1-آیا احساس تدافعی‌شما در مورد گفته‌همسرتان یا كاری كه او انجام داده، بخاطر این است كه شما احساس‌گناه دارید؟

2-آیا شما برخورد‌دفاعی دارید زیرا می‌خواهید از اینكه بگویید متاسف هستید، اجتناب‌كنید؟

3-آیا شما كینه‌ای را نسبت به همسرتان با خود حمل می‌كنید كه نیاز‌دارید به این ترتیب، با اظهار خشم تان از آن رها شوید؟

4-اگر شما بخواهید یك بحثی را گسترش دهید، آیا مطمئن‌هستید كه این بحث، موضوع اصلی است كه شما را ناراحت كرده؟(این مسئله را به طور واقعی بررسی‌كنید.)

5-اگر می‌خواهید بحثی را شاخ و برگ دهید، آیا مطمئن‌هستید كه آن، ارزش خطركردن ایجاد یك مشاجره بالقوه را دارد؟

6-اگر می خواهید بحثی را طولانی كنید، آیا دستورالعملی برای اینكه بحث‌مفیدی را دنبال كنید، بكار‌می‌برید؟  

 
گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع: hamshahrionline.ir
 
 
مطالب پیشنهادی:
من نمی توانم حامله شوم، این باعث جدایی ما شده است
عصبانی ها به بهشت نمی روند
شوهر من هنوز رابطه‌های مجردی خود را نگه داشته است!
مشکلات یک زناشویی سرد و راه حل آن!
با سرخوردگی اول ازدواج چه کنید!