هیچ چیز مانند سر و صدای فرزندان خانواده روزی آرام در خانه را خراب نمی كند. كسانی كه این مورد را تجربه كرده اند، دقیقاً متوجه منظور ما می شوند.اما راهکار...
 

تمام والدین، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، پرستاران و مراقب های كودكان و خلاصه كسانی كه در جریان درگیری ها و سروصداهای آن ها قرار می گیرند، می خواهند كه یك بار و برای همیشه آرامش را برقرار كنند. و به همین دلیل خود مستقیماً وارد بحث و جدل آن ها می شوند. اما این امر به دو دلیل سبب تشدید درگیری ها می شود.


۱) دخالت خود در آشوب ها وضع را از آن چه كه هست بدتر می كند.
مثلاً اگر دو فرزند شما در حال بحث باشند و شما خود را درگیر آن بحث نمایید یا خیلی سریع واكنش نشان دهید، نه تنها با مشكل درگیری و بحث های آنان، بلكه با عوارض واكنش های خود (از قبیل فشار خون بالا، افكار منفی، احساسات آشفته و درهم) نیز مواجه می شوید. هنگامی كه وارد درگیری های فرزندان خود می شوید گویا به آن ها اعلام جنگ كرده اید. این رفتار بحث و درگیری را از كنترل خارج و موجب بزرگ كردن مسایل كوچك می شود.

۲) هنگامی كه وارد بحث ها و درگیری ها می شوید، در واقع مشوق آن به نظر می رسید و با ارایه الگویی سست، پیامی اشتباه را به فرزندان خود منتقل می كنید
. در مجموع وقتی با رفتار خود چیزی خلاف آرامش را نشان می دهید چگونه می توانید از آنان تقاضا كنید كه «آرامش» را برقرار كنند؟در این گونه موارد واكنش شما، آنان را ترغیب می كند كه در این درگیری شما را وارد جبهه خود (علیه جبهه مقابل) نمایند. درگیری های درونی و عكس العمل های شما آتش این جنجال ها را شعله ورتر می سازد.

● راهكارها

اگر به عنوان وظیفه این جنجال و درگیری را به آرامش تبدیل كنید، در واقع آتش آن را خاموش كرده اید. در حقیقت رابطه ای میان بی طرف ماندن و ایجاد آرامش از سویی، و قدرت تحمل درگیری دیگران را داشتن از سوی دیگر، وجود دارد.

بدیهی است كه بارها یا خواسته اید یا مجبور بوده اید در این مسابقات روزمره سروصداها و درگیری ها دخالت كنید تا آنان را به اتحاد و یگانگی، راهنمایی و غائله را به صلح ختم نمایید
. این موردی است كه بیشتر اوقات پیش می آید، به همین دلیل ابتدا باید (به جای پافشاری براین امر كه زندگی باید به كام ما باشد) بپذیریم كه این امر می تواند راهی به سوی زندگی آرام تر باشد.

وقتی كه سروصداها را به صلح تبدیل می كنید، در واقع در چنین شرایطی، الگویی برای عدم شركت در درگیری ها و عدم بروز عكس العمل به حساب می آیید
. اگر بتوانید قدری از درگیری های فرزندان دور بمانید و با آن كنار بیایید، آن ها خیلی سریع این روش را خواهند آموخت.
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:freshblog.com
 
مطالب پیشنهادی:
نشانه های هشدار دهنده رفتاری در کودکان !
اضطراب امتحان و مقابله با آن
چگونه والدین معقولی برای فرزندان بزرگتر خود باشید؟
14 قانون بین المللی استفاده کودکان از اینترنت
برای مادرانی که کودکان بیش فعال دارند
 
 
 

X