اگر می خواهید بذانید دلیلتان برای ازدواج درست است یا غلط این مطلب را بخوانید...
 

دلایل اشتباه برای ازدواج کردن :

1. آزاد بودن و از خانواده دور شدن

2. غریزه جنسی

3. شاد بودن

4. بر طرف کردن تنهایی

5. موجودیت یافتن ویا به عبارتی اثبات بزرگ شدن

6. بخاطر اینکه او (زن یا مرد) شما را دوست دارد                                     

7. از روی دلسوزی برای حمایت و کمک به او(زن یا مرد)

8. می‌خواهید بچه داشته باشید

9. برای پول و یا تامین  اقتصادی

10. بخاطر اینکه همه دوستان شما یا هم سالان شما ازدواج کرده اند

11. شرایطی برای یک ازدواج رویایی و دور از ذهن برایتان فراهم شده

12. ترس از ینکه دیگر شرایط مناسب برایتان فراهم نشود و این آخرین فرصت است.

13. برای فراموش کردن (چیزی یا کسی یا مشکلات)
 
 

دلایل درست برای ازدواج کردن:

1. ثابت شدن دوستی و مهر دو طرفه بر رابطه حاکم است

2. می خواهید کس دیگری را در همه جوانب زندگی خود بپذیرد (رویا‌‌های خود را با دیگری تقسیم کنید)

3. کسی را به عنوان شریک زندگی در معنای واقعی شراکت می‌خواهید

4. به ثبات رسیدن و داشتن افق دید وسیع تر و آرامش بیشتر

5. می توانیم نیاز‌‌ها و رویا‌‌های دیگری(مرد یا زن) را برآورده کنیم

نویسنده:شری و باب استریتف

 

تهیه وترجمه:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
 
مطالب پیشنهادی:
 آقايان بيشتر جذب چه خانم هايی می‌شوند؟؟
 چه کنیم که به همان میزانی که عشق می‌ورزیم ، به ما نیز عشق بورزند؟؟
 آیا شما قربانی یک عشق هستید ؟(تست)
 چگونه بدانیم که با فردی مناسب خود ازدواج می‌کنیم؟