می خواهید ساده ترین راه برجستگی لبها را هنگام آرایش بدانید؟!
اگر دوست دارید هنگام آرایش برجستگی لب ها بیشتر شده و برآمدگی آنها نیز بیشتر دیده شود پیشنهاد می کنیم از ترفندهای آرایشی زیر استفاده کنید

برجسته کردن لب های باریک با ترفند آرایشی
می خواهید ساده ترین راه برجستگی لبها را هنگام آرایش بدانید؟!,برجسته کردن لب های باریک با ترفند آرایشی

اگر دوست دارید هنگام آرایش برجستگی لبها بیشتر شده و برآمدگی آنها نیز بیشتر دیده شود بهتر است برای لب های باریک حتما اول از یک مداد لبی که کمی پررنگتر از رژ لب است استفاده کرده و خط لبی دور لب اما زیر خط اصلی و البته مماس با آن بکشید و با انگشت رنگ مداد را بر روی کل لب پخش کنید و بعد رژلب تان را بزنید. این کار کمی لب شما را از حد معمول پهن تر نشان می دهد اما کاری که برای برجسته دیده شدن آن در پایان انجام می دهید این ست که با یک مداد سفید خطی کامل و تنها زیر لب و پایین خط لبتان می کشید .

بیشتر بدانید : لب های تان را با این روش های بدون درد و ساده حجیم کنید!!

برجسته کردن لب های پهن و درشت با ترفند آرایشی
می خواهید ساده ترین راه برجستگی لبها را هنگام آرایش بدانید؟!,برجسته کردن لب های پهن و درشت با ترفند آرایشی

در مورد لبهای پهن و درشت لازم نیست که خط لب خارج از خط اصلی لب کشیده شود بلکه آن را در جای خود کشیده و رژ بزنید فقط برای برجسته شدن آن خط سفید را با مداد سفیدتان تنها در زیر لب و فقط وسط آن بکشید .لازم به ذکر است تفاوت کشیدن خط سفید لب های پهن با لب های باریک در این است که در مورد لب های باریک خط سفید کاملی در زیر لب پایین کشیده خواهد شد اما در مورد لب های پهن تنها این خط سفید در وسط لب کشیده می شود و دو طرف آن به رنگ همان خط لب خواهد بود.
 

 زهرا پهلوان زاده
 
 

بیشتر بدانید : برجسته کردن لب با 3 راه ساده

بیشتر بدانید : حجیم و برجسته کردن لب با یک ماسک بدون ضرر خانگی!!

بیشتر بدانید : برجسته کردن لب مانند لب های کایلی جنر!!

بیشتر بدانید : روش هایی طبیعی برای داشتن لب هایی برجسته و قلوه ای

بیشتر بدانید : برجسته کردن لب ها با چند روش ساده خانگی تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ