اگر بافت موها را به خوبی بلد باشید می توانید با استفاده از همین بافتهای ساده موهایتان را به شکل مدلهای مختلف در بیاورید...
 اگر بافت موها را به خوبی بلد باشید می توانید با استفاده از همین بافتهای ساده  موهایتان را به شکل مدلهای مختلف در بیاورید .
چهل گیس آفریقایی که قرار نیست موها تا پایین بافته شوند:
 
بافتهای پیشانی که جدیدا مد شده اند میتوانند خاص تر انجام شوند:
 
انواع بافتهای یکطرفه که به شکلهای مختلف می توانید ببافید:
 
 
 
انواع شینیونهای بافته شده که درنوع خود خاص و زیباهستند:
 
 
 
 
 
ودر نهایت بافت همراه با روبان و تور لابه لای موها که دخترانه و شیک است:
 
 
 
 
تهیه و گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ - زهرا پهلوان زاده
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ