مدل مو زنان سلطنتی، از فرح پهلوی تا کیت میدلتون
مدل مو زیبا یکی از مشخصه های اصلی زنان شیک پوش است. در این مقاله به شما بهترین مدل مو در بین زنان خانواده سلطنتی را معرفی می کنیم. در بین این زنان فرح پهلوی و کیت میدلتون هم قرار دارند.

مدل مو زنان سلطنتی

مدل مو زنان خانواده سلطنتی یکی از مشخصه های اصلی زیبایی این زنان است.

 

مدل مو گریس کلی Grace Kelly در سال 1995

مدل مو گریس کلی Grace Kelly در سال 1995

 

مدل مو پرنسس دایانا Diana در سال 1983

مدل مو پرنسس دایانا Diana در سال 1983

 

مدل مو پرنسس دایانا Diana در سال 1981

مدل مو پرنسس دایانا Diana در سال 1981

 

مدل مو ملکه رانیا Rania از اردن در سال 1999

مدل مو ملکه رانیا Rania از اردن در سال 1999

 

مدل مو پرنسس مارگت Margaret در سال 1956

مدل مو پرنسس مارگت Margaret در سال 1956

 

مدل مو پرنسس ویکتوریا Victoria در سال 2017

مدل مو پرنسس ویکتوریا Victoria در سال 2017

 

مدل مو پرنسس آن ماری Anne Marie در سال 1996

مدل مو پرنسس آن ماری Anne Marie در سال 1996

 

مدل مو پرنسس الیزابت Elizabeth در سال 1940

مدل مو پرنسس الیزابت Elizabeth در سال 1940

 

مدل مو پرنسس راینا Rania در سال 2004

مدل مو پرنسس راینا Rania در سال 2004

 

مدل مو فرح پهلوی

مدل مو فرح پهلوی

 

مدل مو کیت میدلتون Kate middleton در سال 2012

مدل مو کیت میدلتون Kate middleton در سال 2012

 

مدل مو دیگر کیت میدلتون Kate middleton در سال 2012

مدل مو دیگر کیت میدلتون Kate middleton در سال 2012

 

مدل مو گریس کلی Grace Kelly در سال 1955

مدل مو گریس کلی Grace Kelly در سال 1955

 

مدل مو پرنسس سوفیا Sofia در سال 2007

مدل مو پرنسس سوفیا Sofia در سال 2007

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

Save

Save