اگر موی شما ریزش پیدا کرد به دنبال این شایعه ها نروید. عمر مو تمام شده و از لحاظ زیستی نمی توان آن را به شامپو نسبت داد

 

سوال:
آیا حقیقت دارد که استفاده از یک شامپو در درازمدت دیگر اثر ندارد؟

 
پاسخ مارتیکا هینر:
اگر موی شما ریزش پیدا کرد به دنبال این شایعه ها نروید. عمر مو تمام شده و از لحاظ زیستی نمی توان آن را به شامپو نسبت داد.البته اگر موی شما به یک شامپو عادت نکرد دلیل خوبی برای عوض کردن شامپویتان است. اگر موهایتان خیلی تیره است هرازگاهی از شامپوی براق کننده استفاده کنید.اگر موهایتان را رنگ یا صاف کرده اید از شامپوی نرم کننده استفاده کنید.با تغییر آب و هوا از شامپویی متناسب با فصل که با موی شما سازگار است استفاده کنید.
 
تهیه و ترجمه :گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ - مترجم شادی بخشی زاده