کتی هلمز یکی از هنرپیشگان هالیوود است که نسبتا تمامی مدل های موی رایج بین خانم ها را امتحان کرده و از این بابت نمونه خوبی محسوب می شود.

  کتی هلمز یکی از هنرپیشگان هالیوود است که نسبتا تمامی مدل های موی رایج بین خانم ها را امتحان کرده و از این بابت نمونه خوبی محسوب می شود.
مدلهای موی کتی هولمز

1997:
مدلهای موی کتی هولمز

1997:
مدلهای موی کتی هولمز

1999:
مدلهای موی کتی هولمز

2002:
مدلهای موی کتی هولمز

2003:

2004:
کتی هولمز
 

2005:
کتی هولمز

2006:
مدلهای موی کتی هولمز

2007:
مدلهای موی کتی هولمز

2007:
مدلهای موی کتی هولمز

2008:
مدلهای موی کتی هولمز

2008:
مدلهای موی کتی هولمز

2009:
مدلهای موی کتی هولمز

2009:
مدلهای موی کتی هولمز

2010:

2010:

2010:
تهیه و تدوین :گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle 
اختصاصی سیمرغ