مدلهای موی این هنرپیشه هالیوودی را مشاهده نمایید و از آن ایده بگیرید
 
 
مدلهای موی درو بریمور
مدلهای موی درو بریمور
مدلهای موی درو بریمور
مدلهای موی درو بریمور
مدلهای موی درو بریمور
تهیه و ترجمه :گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ