به تازگی جاهایی از ابروهایم خالی شده .برای پر کردن آن چه باید کنم؟
 
 
سوال :
به تازگی جاهایی از ابروهایم خالی شده .برای پر کردن آن چه باید کنم؟
 

جواب :
به طور مدام برداشتن و تمیز کردن ابرو باعث می شود در یکسری نقاط آن دیگرمو درنیاید .پس اولین اقدام این است که موچین را برای مدتها کنار بگذاریم . باید از مداد و پودر برای پر کردن ابروها استفاده کنیم.اگر می خواهید ابروها را رنگ کنید باید از رنگ ها با تون تیره استفاده کرد چرا که ابرو را پرتر نشان میدهد.هنگامی که داخل ابروها را با مداد کشیدیم و با استفاده از یک قلم مو پودر روی آن ریختیم تا آن را پر حجم کنیم  حال باید از یک فرچه ی ابرو برای پخش کردن ویکنواخت کردن پودر استفاده کنیم و برای ثابت کردن آن باید روی آن ژل بزنیم.
 
گردآوری :گروه سبک زندگی سیمرغ  - مترجم سمیه اطاعتی
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ