تست روانشناسی، شما فرد تنهایی هستید یا نه؟
پرسش هایی در زیر مطرح شده، پس از پاسخ دادن در همان نگاه اول از روی وجدان و احساس تان به پرسش ها، به یک جمع بندی خواهید رسید، آن گاه مشخص می شود که شما فرد تنهایی هستید یا نه؟

شما فرد تنهایی هستید یا نه؟

یکی از مشخصه های انسان ها، آداب و ارتباط اجتماعی آنان است. ارتباط فصل مشترک تمامی انسان های روی زمین است و روزی نیست که این ارتباط وجود نداشته باشد. اما از لحاظ خلق و خوی رفتاری، گاهی با انسان هایی مواجه می شویم که باعث تعجب ما می شوند.

تعجب از این حیث که وقتی شما آن ها را می بینید، متوجه می شوید که اطرافشان دوستان و آشنایانی هستند که، خنده بر لب دارند و ... اما زمانی که بیشتر در زندگی شان و برخوردهایشان دقت می کنید، می بینید که انسان های تنهایی هستند! تا جایی که خودشان اعتراف به تنهایی می کنند.

این انسان های تنها معمولاً دچار افسردگی هستند، به همه مشکوکند، به کسی اعتماد ندارند و ... همچنین در این بین هستند افرادی که چنین مشخصاتی دارند، اما خودشان هم نمی دانند که تنها هستند و یا به نوعی برخورد می کنند که دیگران متوجه تنهایی آنها نشوند و به قولی، خودشان را فریب می دهند... با این مقدمه، آیا فکر می کنید شما انسانی تنها هستید (تنهایی به آن معنی نیست که با کسی رابطه نداشته باشید و هیچ دوست و آشنایی نداشته باشید، بلکه در خلوت خود احساس می کنید که به کسی اعتماد ندارید و کسی هم به شما اعتماد ندارد، روی کسی حساب باز نمی کنید و کسی هم روی شما حساب باز نمی کند)

پرسش هایی در زیر مطرح شده، پس از پاسخ دادن در همان نگاه اول از روی وجدان و احساس تان به پرسش ها، به یک جمع بندی خواهید رسید، آن گاه مشخص می شود که شما فرد تنهایی هستید یا نه؟

تست روانشناسی، شما فرد تنهایی هستید یا نه؟
تست روانشناسی، شما فرد تنهایی هستید یا نه؟

بیشتر بدانید : تست روانشناسی : چقدر به دیگران وابسته اید؟

پرسش ها

1 - آیا زمانی که در جمع حضور دارید، از هر گونه اظهار نظر خودداری می کنید، حتی اگر از شما سوالی پرسیده شود؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

2- آیا زمانی که همه شما را متهم به رفتار و کرداری ناپسند می کنند، در مقام دفاع از خود بر می آیید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

3- آیا رازتان را به فرد مورد اعتماد خود می گویید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

4- آیا شخصی که به شما خیلی نزدیک است راز خودش را به شما می گوید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

5- آیا برایتان پیش آمده که شب ها، در تاریکی مطلق فکر کنید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

6- شما همیشه دوست دارید تنها باشید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

7- زمانی که می خواهید برای بار اول وارد یک جمع شوید، احساس خجالت به شما دست می دهد؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

8- آیا برایتان پیش آمده که در زندگی تان به کسی اعتماد کنید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

9- شما همیشه از اعتماد به نفس بالایی برخوردارید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

10- آیا شده که امیدتان به زندگی را از دست بدهید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

11- آیا همیشه در تصمیم های خود راسخ و استوار هستید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

12- رابطه تان با بچه ها همیشه خوب است؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

13- آیا نظرتان نسبت به ازدواج مثبت است؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

14- زمانی که در مکانی تنها هستید خوشحال می شوید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

15- از راهنمایی دیگران خوشحال می شوید؟
الف- بلی
ب- خیر
ج- گاهی

نتیجه:
اگر به ده پرسش، پاسخ «خیر» داده اید، شما انسان تقریباً تنهایی هستید. اگر ده پاسخ مثبت داده اید، به هیچ عنوان انسان تنهایی نیستید و اگر پاسخ های تان گاهی اوقات بوده، بدانید که زمینه آن را دارید که اعتماد دیگران را سلب کرده و رفته رفته انسان تنهایی شوید.
 

بیشتر بدانید : تست روانشناسی، چقدر احساس تنهایی می کنید؟

بیشتر بدانید : تست جالب روانشناسی:با این تست به ویژگی های شخصیتی خود پی ببریدتهیه و تدوین: گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ