خبرگزاري فارس:بر اساس توافق ايران و پاكستان قرارداد نهايي پروژه انتقال گاز ايران به شبه قاره تا آبان ماه و بدون مشاركت هند به امضاء خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پرس تي وي، ايران و پاكستان در مورد موافقت نامه نهايي احداث خط لوله انتقال گاز به شبه قاره هند به توافق رسيدند.
در جريان مذاكرات دو طرف كه روز جمعه در تهران به اتمام رسيد جزئيات مربوط به پروژه انتقال گاز ايران به اين منطقه به بحث گذاشته شد و در مورد آن توافق نهايي بين دو طرف حاصل شد.
احمد مختار مشاور انرژي نخست وزير پاكستان و فاروق قيوم معاون وزير نفت پاكستان از طرف اسلام آباد در اين نشست حضور داشتند.
بر اساس توافق حاصله قرارداد نهايي مربوط به اين پروژه تا ماه نوامبر(آبان) به امضاي طرفين مي رسد.
نشست بعدي دو طرف در 15 اكتبر در اسلام آباد برگزار خواهد شد.
بر اساس اين گزارش هند در حالي كه براي نشست تهران دعوت شده بود به بهانه عدم توافق با پاكستان بر سر تعرفه ترانزيت گاز از شركت در اين نشست خودداري كرد.
پيش تر مقامات ايران هشدار داده بودند چنانچه هند نتواند بر سر تعرفه هاي ترانزيتي با پاكستان به توافق برسد پروژه انتقال گاز ايران بدون هند و توسط پاكستان و ايران اجرا خواهد شد.
كارشناسان فشارهاي فزاينده امريكا و اصرار ايران بر تغيير قيمت گاز صادراتي خود هر پنج سال يك بار را از دلايل تعلل هند در مورد پروژه انتقال گاز ايران مي دانند.