خبرگزاري فارس: معاون وزير بازرگاني با بيان اين كه نمي توانيم با ديوار تعرفه از توليد داخل براي هميشه حمايت كنيم، گفت:تعرفه واردات شكر در سال جاري تغييري نسبت به سال گذشته نداشته است.
محمد صادق مفتح در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تعرفه واردات شكر همانند سال گذشته 4 تا 15 درصد بوده و تغييري نسبت به سال گذشته نداشته است.
وي در خصوص علت واردات بي‌رويه شكر به كشور با وجود توليد انبوه اين محصول در كشور، گفت: نمي توانيم با ديوار تعرفه از توليد داخل براي هميشه حمايت كنيم، چرا مردم بايد به جاي شكر 500 توماني شكر كيلويي 800 تومان بخرند.
مفتح با بيان اينكه در حال حاضر شكر برزيلي با حمايت‌هاي خاصي كه دولت از كشاورزان ايراني مي‌كند ارزان تر از شكر ايراني است، گفت: كشاورزان ايراني هم اكنون امكاناتي چون آب مجاني، سوخت يارانه‌اي و زمين ارزان قيمت دارند ولي كشاورزان برزيلي از اين امر مستثني هستند ولي باز هم شكر برزيلي ارزان‌تر از توليد داخلي است.
وي در بيان علت اين امر تاكيد كرد: نبود تكنولوژي روز در كاشت شكر و عدم استفاده كارخانجات از تجهيزات روز در فرآوري نيشكر و توليد شكر از جمله دلايل تفاوت قيمت شكر داخلي با شكر خارجي است.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: مردم تا چه زماني بايد تاوان عقب ماندگي صنعت توليد شكر را بدهند.
وي در مورد ميزان واردات شكر در سالجاري نيز اظهار داشت: در 5 ماهه نخست سالجاري واردات شكر به نصف كاهش يافته كه دليل اصلي آن اشباع شدن بازار است