رأی من، نه به چماق‌داران
تأثیر حضور «مردم» در انتخابات بر کاهش قدرت تندروها، سوژه کاریکاتور تازه امین منتظری شده است.

چماق‌داران در انتخابات

1456310635150_d4.jpg

 

منبع: ایسنا