این تی‌شرت‌ها خبر میدهند از سر درون
در خبرها آمده بود که تی‌شرت‌هایی هوشمند با قابلیت نشان دادن داخل شکم طراحی شده است.

نازنین جمشیدی این خبر را دستمایه کارتونی در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

1457234598533_9.jpg

 

 

منبع: روزنامه شهروند