بلایی که پارک دوبل بر سر رانندگان می آورد
وزیربهداشت: افزایش نرخ جرائم رانندگی، کمک به سلامت مردم است!

 افزایش نرخ جرائم رانندگی

parkdobl-11.jpg

افزایش نرخ جرائم رانندگی، کمک به سلامت مردم است

 

منبع: آفتاب