شاهکار دولت قبل درباره زنان!+ عکس
پژوهش 32 جلدی درباره خشونت خانگی علیه زنان، در دولت احمدی نژاد به خمیر تبدیل شد!

خشونت خانگی علیه زنان

806547_177.jpg

 

منبع: خط خطی