برابری دیه زن و مرد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه این لایحه تأیید شد.

 تأیید برابری دیه زن و مرد

برابری دیه زن و مرد

برابری دیه زن و مرد

 

منبع: روزنامه شهروند