همچنین شیوه آموزش در دانشگاه پیام نور نیمه حضوری است البته طبق ضوابط آموزشی دانشگاه حضور دانشجویان در کلاس های درس اختیاری بوده و فقط شرکت در کلاسهای عملی الزامی است....

 
 
 سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط شرکت در دوره های نیمه حضوری و پیام نور کنکور 89 را شامل شرایط نقل و انتقال و تحصیل در این دوره ها را اعلام کرد.

مقررات تحصیل در دوره های نیمه حضوری
 
به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش، مقررات آموزشی دوره های نیمه حضوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی همانند مقررات آموزشی دانشگاه پیام نور خواهد بود و تشکیل کلاسها به صورت کلاسهای رفع اشکال و حداکثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود.
 
شرایط نقل و انتقال در دوره های نیمه حضوری
 
انتقال و تغییر رشته دانشجویان دوره های نیمه حضوری منحصرا به دوره های نیمه حضوری و دانشگاه پیام نور به شرط دارا بودن سایر شرایط و ضوابط، امکان پذیر خواهد بود.
 
همچنین شهریه دوره های نیمه حضوری برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ورودی های سال 89 به میزان 60 درصد شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور است.
 
شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش دانشجو برای کلیه کدرشته های تحصیلی این دانشگاه حداکثر 40 نفر است و در کلیه رشته ها زن و مرد می توانند شرکت کنند.
 
داوطلبانی که در حین انجام خدمت سربازی در یکی از رشته های دانشگاه پیام نور به عنوان دانشجو پذیرفته شوند، با موافقت یگان محل خدمت نظام وظیفه خود می توانند در امتحانات پایان ترم دانشگاه در نزدیکترین مرکز یا واحد دانشگاه پیام نور شرکت کنند و در اینصورت نیازی به ترخیص از خدمت نظام وظیفه برای دانشجو شدن ندارند.
 
ممنوعیت تغییر رشته و انتقال به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
 
حضور دانشجو در کلاسهای دروس نظری دانشگاه پیام نور اختیاری بوده و امکان اشتغال دانشجو همزمان با تحصیل میسر است. تغییر رشته و انتقال به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ممنوع است. نظام ارزشیابی و امتحانات دانشگاه متمرکز بوده و عمدتاً اوراق امتحانی در سازمان مرکزی و دانشگاههای پیام نور استانی تصحیح و ارزشیابی می شود.
 
همچنین شیوه آموزش در دانشگاه پیام نور نیمه حضوری است البته طبق ضوابط آموزشی دانشگاه حضور دانشجویان در کلاس های درس اختیاری بوده و فقط شرکت در کلاسهای عملی الزامی است.
 
شهریه ثابت و متغیر
 
هر یک از پذیرفته شدگان در آغاز هر نیمسال تحصیلی براساس ناحیه شهری که مرکز یا واحد آموزشی مورد نظر در آن شهر مستقر است، مبلغی به عنوان شهریه ثابت و به ازای هر واحد درسی، مبلغی نیز به عنوان شهریه متغیر به حساب دانشگاه واریز خواهند کرد. شهریه ثابت بعد از ثبت نام و شهریه متغیر 15 روز بعد از انتخاب واحد غیرقابل برگشت است.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com