یك زن چینی بعد از اینكه 30سال را در حالت اغماء به سر برد هوشیاری كامل خود را به دست آورد.

به گزارش شبكه خبر، پزشكان چینی عشق و محبتی را كه همسر این زن در طول سی سال مراقبت از خود نشان داده است از عوامل اصلی به هوش آمدن وی می دانند.

ژائوگینوا سی سال قبل در اثر تصادف به اغماء رفت. بعد از اینكه پزشكان چینی دو عمل جراحی را بر روی وی انجام دادند همسر وی كار پرستاری از او را بر عهده گرفت و تا سی سال از وی مراقبت كرد.

پزشكان چینی كلیه علایم حیاتی وی از قبیل فشار خون قلب و ریه ها را طبیعی ارزیابی كردند. همسراین زن چینی كه 77 سال دارد به عنوان شوهر نمونه انتخاب شده است.