سخنگوی پليس ژاپن اعلام كرد: يك زن را كه بيش از هفت هزار بار با مركز پليس تماس گرفته و مركز را به شدت خشمگين كرده بود، دستگير كرد.

 

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، یكی از سخنگویان پلیس در غرب اوزكای ژاپن گفت: ما یك زن 38 ساله را به علت ایجاد مزاحمت و برقراری تماس‌های بی‌مورد و غیرضروری با مركز فوریت‌های پلیسی این شهر دستگیر كردیم.

بر اساس دادخواست پلیس، این زن بیش از هفت هزار بار یا به عبارتی هفت هزار و 177 بار در طول شب و روز با مركز فوریت‌های پلیسی اوزاكای غربی تماس گرفته و گزارش قتل داده است كه هر بار ماموران با رفتن به محل مورد نظر با هیچ قتل یا كشتاری مواجه نشده بودند.

در اولین تماس این زن مدعی شده بود كه توسط یك مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از آن با تماس گرفتن با مركز فوریت‌های پلیسی گزارش قتل، جنایت، دزدی، ضرب و شتم داده بود كه همگی دروغ از آب درآمده بودند.

پلیس ژاپن این زن را به اتهام ایجاد مزاحمت بازداشت و روانه زندان كرد.

همچنین این زن به پرداخت یك هزار دلار و حبس محكوم خواهد شد.