مرد بی رحم اتریشی که پنج نفر از اعضای خانواده خود را با تبر کشت به زندان ابد محکوم شد.

 

به گزارش روز یکشنبه گروه حوادث ایسکانیوز : «لوتار» 39 ساله که تاجر سهام بود و در مرکز اتریش زندگی می کرد پس از ورشکستگی ، از شدت عصبانیت تبر به دست گرفت و وحشیانه به جان همسرش افتاد.
مرد عصیانگر بلافاصله به سراغ دختر هفت ساله ، پدر و مادر خود و همچنین پدر همسرش رفت و هرکدام از آنها را با 10 تا 15 ضربه تبر از پا در آورد.
وی به دنبال کشتار خانوادگی به سراغ پلیس «وین» رفت و تسلیم شد.«لوتار» که می گفت به خاطر ورشکستگی ، دچار جنون شده بود به بازسازی صحنه های جرم پرداخت و به زندان ابد محکوم شد.گزارش ایسکانیوز می افزاید، پلیس اتریش کشتار تاجر عصیانگر را یکی از مهیب ترین جنایت های سالیان اخیر این کشور توصیف کرد.