در ایران، نه تنها قوانین مشخص و روشن در مورد جراحی های زیبایی وجود ندارد، بلکه نظارت چندانی هم بر عملکرد پزشکان مربوطه انجام نمی شود.
 
به گزارش پارسینه،دستگاه حقوقی آلمان از یک سو به فرد اجازه می دهد تا خود درباره آنچه که به بدنش(جسم اش) مربوط می شود، تصمیم بگیرد و حتی به عنوان مثال موافقت می نماید که فرد از عمل جراحی ای که نجات بخش جانش است، نیز امتناع ورزد، اما از سوی دیگر کتاب قانون جزای آلمان در پاراگراف 228 "دستکاری(جراحی) در بدن سالم را حتی با موافقیت شخص"اگر مغایر با عرف و آداب پسندیده باشد" به عنوان خدشه دار کردن جسم تلقی می کند که فابل مجازات است".

بر این اساس، نظام های حقوقی بعضی کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، اسپانیا، انگلیس، علند نیز فرد را به عنوان مالک تام الاختیار بدن خود، به معنایی که "آزادانه هرکاری را که بخواهد نسبت به آن انجام بدهد و بیش از هرچیز به مقاصد تجاری آن را بکار بندد، نمی شناسد.

این در حالی است که در ایران، نه تنها قوانین مشخص و روشن در مورد جراحی های زیبایی وجود ندارد، بلکه نظارت چندانی هم بر عملکرد پزشکان مربوطه انجام نمی شود و طبق آمارهای موجود ، روزانه دو زن ایرانی زیر عمل جراحی زیبایی فوت می کنند!

 

گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:parsine.com