بخش قابل توجهی از افراد سرپرست خانوار نه کار دارند نه درآمد دارند و نه دنبال کار می گردند.
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان آمار رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت سرپرست خانوار شهری حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از سرپرست خانوارها بدون کار و بدون پول زندگی خود را می گذرانند.
مطابق این آمار در دو سال پیاپی به طور متوسط 72.8 درصد از افراد سرپرست خانوار شاغل هستند و بنابراین 22.2 درصد بیکارند

نکته جالب این است که از این 22.2 درصد 2.2 درصد جویای کارند و 22.8 درصد از این افراد بیکار از محلی مثل کمیته امداد یا نهادهای حمایتی و یا بازنشستگی حقوق دریافت می کنند و درآمد دارند.
اما این گزارش نشان نمی دهد باقی افراد سرپرست خانوار که نه کار دارند و نه از جایی حمایت می شوند از کجا زندگی خود را می گذرانند.
به گفته کارشناسان این آمار از دو حالت نمی تواند خارج باشد

یا نزدیک 70 درصد افراد بیکار زیر خط فقرند که به نظر نمی رسد این آمار حداقل در دهک های بالای درآمدی معنی دار باشد.به دلیل اینکه مثلا در دهک دهم نزدیک 81 درصد افراد نه کار می کنند و نه درآمدی دارند و نه جویای کار هستند.حا آنکه دهک دهمی هستند و زیر خط فقر نخواهند بود.
احتمال دوم این است که بخش زیادی از این افراد درآمد دارند اما دولت قادر به شناسایی درآمد آنها نیست

به این حجم درآمد مشاهد نشده، اقتصاد زیرزمینی هم می گویند.همانطور که ملاحظه می شود بخش زیادی از افراد سرپرست خانوار درآمدی دارند که دولت ازآن بی اطلاع است.به این ترتیب معلوم نیست دولتی که تا این حد از درآمد خانوار ها بی اطلاع است چطور می تواند سیاستی مثل هدفمند سازی یارانه ها را به درستی و عادلانه اجرا کند.لازم به توضیح است قدم اول در هدفمندسازی یارانه ها داشتن بانک اطلاعاتی کارا است

لازم به یادآوری است که اقتصاد زیر زمینی شامل دو بخش درآمد سیاه و نامشروع و درآمد قانونی که دولت از برآورد آن ناتوان است می شود.

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jahannews.com