نخستين گروه زائران ايراني بامداد امروز از تهران به مدينه منوره اعزام شدند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، اين گروه متشكل از 460 نفر از استان‌هاي سمنان و لرستان بودند كه امروز صبح از تهران به كشور عربستان اعزام شدند.
امسال 102 هزار نفر از ايران به مكه معظمه و مدينه منوره اعزام مي‌شوند.
مصطفي خاكسار قهرودي رئيس سازمان حج وزيارات كشور تعداد كل سهميه متعلق به ايران را در سال جاري حدود 102 هزار نفر اعلام كرد و گفت: از اين تعداد چيزي حدود 93 هزار و 500 نفر زائر خالص و الباقي عناصر خدماتي، پشتيباني و اجرايي هستند.
وي با اشاره به اين‌كه تعداد 604 كاروان امسال از ايران به عربستان اعزام مي‌شوند، تصريح كرد: 292 كاروان مدينه قبل و 312 كاروان مدينه بعد هستند.
رئيس سازمان حج و زيارت كشور در پايان خاطرنشان كرد: از تعداد زائراني كه امسال به عربستان اعزام مي‌شوند، حدود 47 هزار نفر زائران زن و حدوداً 45 هزار نفر زائران مرد هستند.