موسیقی دانان ژاپنی دست به ابتکار جالبی زده و به سه «فیل» نوازندگی و خوانندگی آموخته اند.

به گزارش روز یکشنبه گروه حوادث ایسکانیوز:فیل ها به داشتن «حافظه خیلی خوب» شهره اند وموسیقی دانان از این توانایی برای جذب گردشگر در یک باغ وحش ژاپن استفاده کرده اند.
آنان به سه فیل این باغ وحش آموخته اند که چه گونه ساز بزنند، و حتی آواز بخوانند.
فیل های نوازنده قرار است روز«کریسمس» استعداد شگفت انگیزشان را به رخ سایر حیوانها بکشند.
این روزها با نزدیک شدن «کریسمس» درهمه کشورها شاهد ابتکار های جالبی هستیم؛ یک گروه 11 نفره نوازنده اتریشی نیز با نام «ارکستر سبزی وین» سازهای خود را با سبزی وسیفی های تازه ساخته اند.گزارش ایسکانیوز می افزاید،آنان «فلوت هایی» از هویج «ویولون ها» از تره و «بانجوها»ی کدو حلوایی می سازند و مردم را ضمن شاد کردن به پاکیزگی محیط زیست دعوت می کنند