دو کارشناس محیط زیست بريتانيايي از روز جمعه 23 نوامبر سفر عجیب خود به مسافت 7200 کیلومتر ازبريتانيا تا شهر تومبوكتو در قلب صحراي كشور مالي را آغاز كردند. كاميوني كه آنها با آن سفر مي كنند با يك سوخت زيستي با منشا شكلات حركت مي كند!

به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اندی پگ 34 ساله و جان گریمشا 39 ساله روز جمعه با یک کشتی که کامیون آنها را حمل می کرد ، وارد فرانسه شدند. آنها سپس با پيمودن خاك فرانسه و اسپانيا بارديگر كاميون را بار كشتي كرده و پس از پياده شدن در كشور مغرب خاك اين كشور و موريتاني راپيموده تا به شهر تومبوكتو در قلب صحراي مالي برسند.
اين دو کارشناس محیط زیست با انجام اين سفر طولاني مي خواهند فواید سوخت های زيستي به ويژه مشتق از شکلات را که آلايندگي کمتری نسبت به سوخت های فسیلی دارند، نشان دهند.
در اين سفر كه 3 هفته به طول مي انجامد كمترين گاز دي اكسيد كربن توليد مي شود. آنها با خود 2000 ليتر سوخت زيستي كه از كره كاكائو 4 تن شكلات به دست آمده است را براي تامين سوخت محرك كاميون برده اند.

 

علاوه بر پاك بودن اين سوخت ، كره كاكائو كه با سود سوزآور و متانول مخلوط شده بوي اشتها آوري نيز دارد.
انها باخود دستگاه كوچكي را حمل مي كنند كه مي تواند روغن مصرفي را به سوخت تبديل مي كند.
اين دو كارشناس محيط زيست پس از رسيدن به شهر تومبوكتو اين دستگاه و نيز كاميوني كه با آن سفر كرده اند را به يك انجمن خيريه در كشور مالي اهدا مي كنند.