وزير علوم با اشاره به اينكه ظرفيت پذيرش دكترا طي دو سال گذشته 50 درصد افزايش يافته است، افزود: تا دو سال آينده ظرفيت پذيرش دانشجوي دكترا نسبت به آمار فعلي 50 درصد افزايش مي‌يابد.
محمدمهدي زاهدي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اينكه سال آينده حداقل 4 هزار و 300 دانشجوي دكترا پذيرش مي‌شوند، افزود: سال 84 ، 2 هزار دانشجوي دكترا و امسال 3هزار دانشجوي دكترا پذيرش ‌شدند.
وزير علوم ادامه داد: سال آينده حداقل 5 هزار و 500 دانشجوي دكترا پذيرش مي‌شوند.
وي همچنين درباره نسبت اعضاي هيئت علمي به دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي گفت: اين رقم در دانشگاه‌هاي دولتي در حال حاضر يك به 19 است كه سعي ما بر اين است كه اين رقم را به يك به 18 برسانيم.
زاهدي اظهار كرد: نگراني عمده وزارت علوم تعداد محدود اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌هاي غير انتفاعي، آزاد اسلامي و پيام نور است كه بايد به زودي اين مسئله برطرف شود.
وي درباره اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور گفت: تا پايان امسال بيش از دو هزار عضو هيئت علمي در دانشگاه پيام نور جذب مي‌شوند.