رياض، مدينه و مكه سه شهر مهم عربستان بيشترين آمار دزدی را دارند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به مدينه منوره ، بر اساس گزارش مقامات مسئول عربستان، سه شهر رياض ، مكه و مدينه بالاترين آمار دزدي را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمار ارايه شده در اين گزارش سرقت در موسم حج به شكل قابل توجهي  افزايش مي يابد.

از 2701 مورد دزدي گزارش شده ،929 مورد در رياض ، 801 مورد در مكه و 770 مورد در مدينه بوده است.

دانشگاه علوم امنيتي نايف نيز در اطلاعيه اي  از مردم درخواست كرد  مراقب اموال و داراييهاي خود باشند.