جاعل عراقي كه باند 12نفره فروش كارت هاي پايان خدمت سربازي جعلي را هدايت مي كرد با همدستانش از سوي ماموران اداره مهاجرت و اتباع ناجا دستگير شد.
16 آبان امسال ماموران گيت خروجي فرودگاه امام خميني (ره) هنگام كنترل گذرنامه هاي مسافران پرواز هوايي تهران - پاريس به يكي از مسافران كه جوان 24ساله اي بود، مشكوك و پس از بررسي گذرنامه وي ، متوجه شدند كه جوان مسافر با كارت پايان خدمت سربازي جعلي ، گذرنامه دريافت كرده است.
به اين ترتيب ، مرد جوان بازداشت و تحويل ماموران اداره مهاجرت و اتباع خارجه ناجا شد و با تشكيل پرونده اي براي ادامه تحقيقات به دادسراي عمومي و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران ارسال شد.مرد جوان در اظهاراتش به قاضي صابري ظفرقندي ، سرپرست دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران گفت : پدرم تاجر فرش در بازار تهران است. از چندي پيش ، قصد داشتم براي ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كنم ، اما چون خدمت سربازي را نگذرانده بودم ، با مشكل روبه رو شدم ، تا اين كه از طريق يكي از دوستانم با مردي به نام هوشنگ آشنا شدم كه عنوان كرد به صورت قانوني مي تواند كارت پايان خدمت سربازي برايم تهيه كند بنابراين حرفهايش را قبول كردم تا اين كه وي ، مرا با 2پسرعمو به نام هاي داريوش و شهاب آشنا كرد و من با پرداخت 25ميليون تومان به آنها، كارت پايان خدمت سربازي را دريافت كردم و با مراجعه به يكي از مراكز پليس + 10، موفق به دريافت گذرنامه ام شدم تا اين كه هنگام خروج از كشور فهميدم آنها كلاهبردار بوده اند و اين كارت جعلي است.
با اطلاعاتي كه اين مرد در اختيار سرپرست دادسرا قرار داد، پرونده براي ادامه تحقيقات در اختيار بازپرس بهروز مهاجري ، رئيس شعبه يكم دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران قرار گرفت و با صدور دستور قضايي ، ماموران اداره مهاجرت و اتباع خارجه ناجا جستجوي ويژه اي را آغاز كردند و 3روز بعد در پي يك معامله صوري موفق به دستگيري آن 3متهم شدند.با انتقال متهمان به مركز پليس ، آنها به جرايم خود اعتراف كردند، تا اين كه مرد جواني به مركز پليس مراجعه و عنوان كرد: قصد رفتن به خارج از كشور را داشتم اما چون كارت پايان خدمت سربازي نداشتم ، پس از آشنايي با مردي و پرداخت 25ميليون تومان به وي ، كارت پايان خدمت سربازي دريافت كردم ، اما چند روز قبل پس از تحويل كارت متوجه شدم كه تاريخ صدور آن ، سال 82 است.
به اين ترتيب ، ماموران به تحقيق از متهمان بازداشت شده پرداختند كه معلوم شد آنها به عنوان واسطه ، مبالغ ميليوني را از سوژه هاي خود دريافت و مبالغ كمتري را به ديگر اعضاي باند پرداخت مي كرده اند.به دنبال اظهارات اين متهمان ، 3نفر ديگر هم دستگير شدند و در تحقيقات قضايي ، به فروش 40فقره كارت پايان خدمت سربازي اعتراف و عنوان كردند كه كارت ها را يك متهم سابقه دار معتاد به نام بهرام معروف به تلپ تحويل گرفته و فروخته اند بنابراين با شناسايي مخفيگاه اين متهم در يكي از محله هاي تهران ، او نيز دستگير شد و از مخفيگاه وي 6جلد كارت پايان خدمت جعلي كشف و ضبط شد.
ردپاي يك تبعه عراقي در باند جعل
در تحقيق از اين متهم معلوم شد كه او با كمك 2مهره كليدي باند به نام هاي مسعود و فرزاد كه از جاعلان حرفه اي هستند و با يك جاعل تبعه عراقي همكاري دارند ، كارت هاي جعلي را تهيه مي كرد و به فروش مي رساند.با مشخص شدن هويت مهره هاي كليدي باند، آنها چند روز پيش در خيابان هاي رودكي ، شريعتي و باغ فردوس شناسايي و دستگير شدند و از پاتوق اصلي آنها در منزلي در خيابان رودكي ، مهرهاي جعلي مربوط به مراجع قضايي ، دادنامه ، گواهينامه هاي بين المللي ، كارت ملي ، كارت بازرگاني ، گذرنامه ، گواهينامه هاي پايه يك و دو راهنمايي و رانندگي ، چك هاي بانكي ، گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و كاردانش و فني و حرفه اي ، گواهي سوءپيشينه كيفري ، سربرگ هاي سفيد دادگاه ، 4دستگاه پرينتر و ادوات جعل از حافظه رايانه آنها با 200ورق فرم مختلف جعلي كشف و ضبط شد.اعضاي 12نفره اين باند روز گذشته براي ادامه تحقيقات قضايي ، به شعبه يكم بازپرسي دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران انتقال يافتند و جرايم خود را پذيرفتند.

سعد سركرده باند در اظهاراتش به بازپرس بهروز مهاجري گفت : من تبعه عراق هستم و از 2سال قبل كه در خريد و فروش عينك در بازار تهران بودم ، با 2همدستم فرزاد و مسعود آشنا شدم و فعاليتمان را شروع كرديم و با شناسايي سوژه هاي مختلف كه اغلب افراد ثروتمند بودند، با گرفتن مبالغي از واسطه هاي خود، به جعل كارت هاي پايان خدمت سربازي اقدام مي كرديم و آنها را به فروش مي رسانديم و برخي مدارك ديگر را هم بر حسب سفارش افراد به آنها مي فروختيم.
پس از مدتي متوجه شديم واسطه هايي كه برايمان سفارش مي گيرند، مبالغ كلاني را از سوژه ها دريافت مي كنند. به اين ترتيب ، تصميم گرفتيم خود سوژه ها را انتخاب كنيم و مبالغ بيشتري به دست آوريم كه ناكام مانديم.

بازپرس بهروز مهاجري ، رئيس شعبه يكم دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران با اشاره به اين پرونده ، روز گذشته گفت : در ادامه تحقيقات از اعضاي اين باند، معلوم شد كه آنها تاكنون با فروش كارت هاي پايان خدمت جعلي ، بيش از 600ميليون تومان به دست آورده اند و برادر سركرده باند، جاعل حرفه اي و سابقه داري است كه چند بار به اتهام تشكيل باندهاي جعل اسناد و مدارك به صورت غيابي در ايران محاكمه و محكوم به حبس شده و تحت تعقيب پليس ايران قرار گرفته است و جستجو براي دستگيري وي ادامه دارد. بازپرس مهاجري ادامه داد: افراد براي گرفتن معافيت خدمت سربازي حتما به اداره نظام وظيفه ناجا مراجعه كنند.