يك مركز خريد در اسپانيا مهد كودكي مخصوص شوهرها برپا كرده است!

اين بازارچه كه در «لهاسپيتالت دلوبرگات» واقع در نزديكي شهر بارسلوناست، قصد دارد مكاني مفرح براي استراحت شوهرهايي به وجود آورد كه همسرانشان درحال خريد از مركز خريد هستند.

اين مهد كودك داراي صندلي هايي نرم و راحت، روزنامه و تلويزيون و اندكي وسايل تفريحي و سرگرمي است.

به گزارش «ترانوتيسياس پاپيولارز» بازارچه «گران ويا 2» نام اين مكان را «منطقه پارك شوهر» گذاشته است.

مدير روابط عمومي بازارچه اعلام كرده اين مكان با استقبال آقايان و خانمها رو به رو شده و همه افراد از آن خوششان آمده است.