رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از افزايش قابل توجه تخلفات رانندگي بانوان تازه گواهينامه گرفته طي چند ماه گذشته خبر داد و گفت: مأموران راهنمايي و رانندگي به شدت با اين دسته از رانندگان برخورد مي‌كنند.

به گزارش ايونا ، تعدادي از بانوان تازه گواهينامه گرفته گوي سبقت را از برخي متخلفان حرفه‌اي نيز ربوده‌اند  .

سردار محمد رويانيان در جمع خبرنگاران تصريح كرد: متاسفانه تعدادي از بانوان تازه گواهينامه گرفته گوي سبقت را از برخي متخلفان حرفه‌اي نيز ربوده‌اند، به شكلي كه شاهد رانندگي بسيار خطرناك و انجام برخي رفتارهاي پرخطر و ناهنجاريهاي اخلاقي در ميان آنها هستيم.

وي گفت: بررسي‌هاي انجام شده نشان داده است برخي از اين افراد طي يكسالي كه گواهينامه دريافت كرده‌اند بيش از 50 مورد با 10 ميليون ريال تخلف داشته‌اند!

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه اين امر باعث لطمه وارد شدن به وضعيت خوب رانندگي زنان در كشور شده است از خانواده‌ها خواست مراقب اين حركات از سوي فرزندان خود باشند.

توقيف 5 خودروي رانندگان زن پرتخلف شكايت‌دار تنها در هفته گذشته

وي با اشاره به اينكه طي دو هفته گذشته تعداد زيادي شكايت در اين خصوص داشته‌ايم، به ايسنا گفت: ستاد راهور ناجا تنها در هفته گذشته خودرو 5 تن از اين رانندگان متخلف را كه با رفتارهاي ناهنجار، لايي كشيدن و فحاشي موجب ايجاد مزاحمت براي ساير رانندگان و شهروندان شده و شكايت داشته‌اند، توقيف كرده است.

رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه تمامي اين افراد داراي گواهينامه‌هاي يكساله بوده‌اند افزود: راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در صورت ارتكاب تخلفات حادثه‌ساز همچون سبقت، سرعت غيرمجاز، انجام حركات مارپيچ و ... نسبت به ابطال گواهينامه اين دسته از متخلفان اقدام مي‌كند.