قاضی
يك قاضي منطقي! كه همه حضار دادگاهي در امريكا را بعلت بصدا در آمدن زنگ گوشي تلفن همراه به زندان محكوم كرده بود، از منصب خود اخراج شد.

 

به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري انتخاب به نقل از شبكه تلويزيوني بي بي سي، رابرت رستاينا قاضي امريكايي در جلسه دادگاه پس از به صدا درآمدن صداي زنگ موبايل يكي از حضار ، خواست كه فرد خاطي! خود را به او معرفي كند. پس از آنكه هيچكس اعترفي مبتني بر اينكه اين زنگ از موبايل وي بوده است، نكرد، اين قاضي منطقي! و خونسرد! همه حضار اين دادگاه را به مجازات زندان محكوم كرد.

با شكايت حضار به مراجع رسمي و بالاتر، رستايتا از سمت خود اخراج شد. گفتني است اين قاضي فقط 30 روز مهلت دارد تا درباره حكم اخراج اش در دادگاه تجديد نظر فرجام خواهي كند.