مدیر کانون اصلاح و تربیت، از ورود معدود مواد مخدر به کانون اصلاح و تربیت خبر داد و گفت: کانون اصلاح و تربیت نیز همچون زندانها از این معضل در امان نمانده است.

لطف اله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ورود مواد مخدر در کانون های اصلاح و تربیت و زندانها را نمی توان انکار کرد و این معضلی است که اغلب کشورها با آن مواجه هستند.

وی تصریح کرد: در هر مکانی که داوطلب استفاده از مواد مخدر وجود داشته باشد به طور حتم مواد مخدر ورود پیدا خواهد کرد اما آنچه مهم است ، کنترل و ممانعت از ورود این مواد در مکان هایی خاص همچون زندانها و کانون های اصلاح و تربیت است.

مدیر کانون اصلاح و تربیت خاطر نشان کرد: به طور حتم ، جلوگیری از ورود مواد مخدر به کانون اصلاح و تربیت که دارای حساسیت بسیار بالایی است نیازمند اقدامات اصولی و ریشه ای است و با شعار و هشدار نمی توان راه به جایی برد.

محسنی ، همچنین از شناسایی تعدادی از خانواده ها که قصد وارد کردن مواد به داخل کانون را داشته اند اشاره کرد و افزود: همواره به صورت محدود در قسمت بازرسی کانون ، مقداری مواد مخدر از بستگان و خانواده های نوجوانان بزهکار کشف می شود