عماد افروغ گفت: اولين آفتي که به سراغ جنبش‌هاي دانشجويي و اجتماعي مي‌آيد اين است که اين گونه القا شود كه براي حفظ نظام بايد همه عملکردها و سياست‌ها را توجيه و تقديس کنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دکتر عماد افروغ، نماينده مردم تهران و عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كه به مناسبت گراميداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد رشت سخن مي گفت، اظهار داشت: ياد روز 16 آذر و سه شهيد بزرگوار در اين روز سبب ايجاد نقطه عطفي در تاريخ مبارزات سياسي و قوه محرکه‌اي براي جنبش‌هاي دانشجويي مي‌شود و پس از کودتاي 28 مرداد اولين حرکت دانشجويي کليد خورد.

وي با بيان اين كه مفهوم جنبش جزء مفاهيمي است که درباره آن، اتفاق نظر وجود ندارد، افزود: در گذشته تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي بر جنبش‌ها تاثير مي‌گذاشت و ما در قبل و بعد از انقلاب شاهد يک تفاوت مهم در جنبش‌ دانشجويي هستيم.

افروغ ادامه داد: تمام هم و غم جنبش‌ دانشجويي قبل از انقلاب اين بود که يک نظام جديد را جايگزين كند که اين اتفاق افتاد.

وي با اشاره به اين‌كه جنبش دانشجويي همواره سه شعار استکبارستيزي، استبدادستيزي و عدالت‌طلبي را در خود دارد، با برشمردن برخي ويژگي‌هاي جنبش اجتماعي تصريح کرد: جنبش‌هاي اجتماعي نوعا داراي سه خصلت هستند؛ نخست آن‌که بايد در عرصه غيررسمي شکل گرفته باشند، زيرا اگر جنبشي به عرصه رسمي وابسته شود، نمي‌تواند کارکرد يک جنبش درون‌زا و خودجوش را داشته باشد.

افروغ ويژگي دوم اين گونه جنبش‌ها را داشتن هدف و برنامه مشخص، عنوان کرد و گفت: خصلت سوم اين جنبش‌ها داشتن رهبري و عضوگيري مشخص و يک منبع مالي تعريف شده به صورت نسبي است.

وي در ادامه با بيان اين كه شور و نشاط فرهنگي و اجتماعي تنها در دانشجويان وجود دارد و در جاهاي ديگر ديده نمي‌شود، افزود: حقيقت‌گرايي و محتواگرايي در انقلاب ما وجود دارد؛ از اين رو از خيلي‌ها نيز توقع مي‌رفت که اين گونه باشند که اين توقعات را برآورده نکردند.

وي اظهار داشت: اگر انقلاب اسلامي از حرکت توفنده خود بيفتد دچار همان بليه‌اي مي‌شود که تمام انقلاب‌ها شدند.

نماينده مردم تهران خاطرنشان کرد كه اولين آفتي که به سراغ جنبش‌هاي دانشجويي و اجتماعي مي‌آيد اين است که اين گونه القا شود كه براي حفظ نظام بايد همه عملکردها و سياست‌ها را توجيه و تقديس کنند؛ در حالي كه اگر اين را انجام دهيم انقلاب از حرکت خود مي‌ايستد و مي‌پوسد، لذا روشنفکران (منظور علما و دانشگاهيان) بايد جلو پوسيدگي را بگيرند.

افروغ اظهار داست: روشفکران کساني هستند که هيچ مصلحتي را جز حقيقت‌گرايي و آرمان‌خواهي نمي‌شناسند و تجربه قبل از انقلاب نشان داده که چشم اميد ما بايد به دانشگاه‌ها باشد، زيرا اولين جنبش دانشجويي ما بعد از انقلاب در 13 آبان رقم خورد که بسي دشوارتر از 16 آذر بود، اما بعد از انقلاب يک آشفتگي و درهم آميختگي به وجود آمد.

وي ادامه داد: دولت مستقر در آن زمان دولت منتسب به امام(ره) بود و اکثر رجال سياسي به گونه‌اي عمل مي‌کردند که نظام تضعيف نشود و توجيه مي‌کردند. اين سوال مطرح است که چه کساني بايد باشند که بين اصل انقلاب اسلامي و آنچه به عنوان سياست‌ها و رفتارها اظهار مي‌شود، جدايي ايجاد کنند و به داوري بنشينند؟ و اين دانشجويان خط امام بودند كه لانه جاسوسي را تسخير کردند و نقطه عطف ديگري به وجود آوردند و با اين گفتمان در جنگ نيز ايستادند و شهيد شدند.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس تاکيد کرد: ولي يک آفت به سراغ اين‌ها آمد و آن اين که به محض تسخير لانه و مستقر کردن دولت مطلوب خود، دچار مصلحت‌گرايي شدند و اگر دانشجويي مي‌خواست فعاليت کند با او انحصارطلبانه برخورد مي‌کردند، همه فرياد آن‌ها اين بود که ما انجمن اسلامي هستيم و بايد تمام فعاليت‌ها زيرنظر ما باشد.

افروغ ادامه داد: اما بار ديگر جنبش دانشجويي آمد و فضا را به سمت و سوي عدالت‌خواهي رجعت داد؛ جنبشي که از آن به عنوان جنبش عدالت‌خواهي ياد مي‌شود که هدف اصلي آن حقيقت بود نه مصلحت.

وي در ادامه با بيان اين كه آزادي و عدالت در انقلاب اسلامي است، گفت: رگه‌هايي از عدالت‌خواهي جذب قدرت دولتي شده است.

افروغ هم‌چنين با اشاره به جنبش دانشجويي امروز در جامعه تاکيد کرد: جنبش دانشجويي با توجه به معضلات و تحولات کشور و دنيا بايد جنبش اخلاقي باشد، زيرا اخلاق در حال از بين رفتن است و ما با بحران اخلاق و فرهنگ رو به رو هستيم و نگاه سياست‌زده و اقتصادزده را حاکم کرده‌ايم.

اين استاد دانشگاه هم‌چنين گفت: ما نمي‌گوييم براي حفظ قدرت بايد دست به هر کاري زد، نه قدرت وسيله اخلاق است، نه اخلاق وسيله قدرت؛ ما يک دولت ديني مي‌خواهيم نه يک دين دولتي.

افروغ به دانشجويان چندين توصيه کرد و اظهار داشت: براي حفظ نظام هم که شده بايد يک تئوري روشن داشته باشيد، کسي که مي‌خواهد فعاليت‌هاي سياسي انجام دهد بايد درک روشني از علم داشته باشد و انقلاب اسلامي را خوب درک کند.

وي گفت: بايد روش‌شناسي داشته باشيد، زيرا روش‌شناسي‌هاي رايج هيچ ارتباط منطقي با نقد و اصلاح ندارند.

افروغ هم‌چنين با بيان اين كه ما به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقدهاي جدي داريم، تصريح کرد: بايد يک فهم عميق از ضرورت نقد در کشور و شرايط ساختاري جامعه و موانع نقد داشته باشيد. اگر امروز جامعه ما فهيم و آگاه بود به راحتي اسير وسوسه‌هاي گروه‌هاي سياسي نمي‌شد و حتي عده‌اي آنان را به نام دين، فريب نمي‌دادند، مردم پاک و شريف ما بايد آگاه شوند و بدانند چه مي‌گذرد، آنها به اعمال توجه نمي‌کنند و به حرفها گوش مي‌دهند؛ در حالي كه دانشجويان بايد اين شکاف را پر کنند.

افروغ هم‌چنين به دانشجويان توصيه كرد كه هيچ‌گاه فعاليت‌هايشان را با گروه‌هاي سياسي پيوند نزنند، زيرا گروه سياسي به دنبال منفعت و قدرت است، ولي روشنفکر بايد حقيقت‌گرا باشد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس در ادامه توصيه خود به دانشجويان يکي از آسيب‌هايي را که ممکن است به سراغ جنبش‌هاي دانشجويي بيايد، اعتماد بيش از حد به اصحاب قدرت دانست و گفت: هيچ فردي مقدس نيست مگر اين كه با معيار حق منطبق باشد.

وي خاطرنشان کرد: تشکل‌هاي امروز بسيار متنوع هستند و بايد همديگر را تحمل و در چارچوب قانون اساسي هم ديگر را تاييد كنند، هم‌چنين ارتباط خود را هيچ‌گاه با مردم قطع نکنند و سخنگويان خوبي براي حقوق و نيازمندي‌هاي شهروندي مردم باشند.